Kontakt / Bestyrelse / Bestyrelsesopgaver

Bestyrelsesopgaver

Opgaver
 
- Indkalde og afholde Generalforsamling (januar)
- Konstituere bestyrelse i forlængelse af Generalforsamling
- Regnskab / Kasserer
- Hovedansvarlig for Conventus
 
- Kontakt til de enkelt udvalg
- Hovedansvarlig for børneattester
 
- Søge bevillinger i forbindelse med arrangementer
         Sportsfest, Kiosk, Medhjælperfest m.m.
- Søge tilskud til vedligehold og arrangementer
 
- Søge og engagere personale til kiosken
- Indkøb til kiosken
 
- Udsende telegrammer til konfirmander
 
- Hovedansvarlig for Sportsfesten (juni) i samarbejde med Festudvalget
- Hovedansvarlig for Medhjælperfest (november)
           Sikre invitation af alle de frivillige der har hjulpet gennem året.
 
 
 
ÅUI - Åle Ungdoms- og Idrætsforening